video
play-rounded-outline

Berlin Open Tango Contest 2019 – Vals Qualification Ronda 1

Jun 07th 2019
Watch Ronda 1 from the Qualification of the Vals competition of Berlin Open Tango Contest 2019!

The dancers are (Couples with * moved on to the Semi-Final)
*30 Agnieszka Stach & Tymoteusz Ley
25 Marketa Perdersen & Darius Eichler
*69 Dilara Ogretman & Gabriele Sabato
*71 Tatyana Berenzaft & Ilya Ligostaev
68 Susan Kranker & Bo Gito
*59 Katia Spina & Giuseppe Vento
65 Fiona Mikowski & Themis Sidiropoulos

Read More
This video was brought to you with the support of
Berlin Open Tango Contest
chevron-down